RCA เปิดตัวทุนการศึกษา Virgil Abloh สำหรับนักเรียนผิวสีชาวอังกฤษ

โครงการเพื่อเป็นเกียรติแก่นักออกแบบ Off-White ผู้ซึ่งสนับสนุนความเท่าเทียมในการศึกษาได้รับทุนสนับสนุนจากผู้บริจาคชาวอเมริกันที่ไม่ประสงค์ออกนาม Royal College of Art (RCA) มอบทุนการศึกษาสำหรับชุมชนผู้ด้อยโอกาสในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการออกแบบเพื่อเป็นเกียรติแก่นักออกแบบแฟชั่น Virgil Abloh ที่เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้ว มีการเสนอทุนการศึกษา RCA Virgil Ablohทุกปีให้กับ “นักเรียนชาวอังกฤษที่มีความสามารถพิเศษ แต่มีข้อจำกัดทางการเงิน” Alboh นักออกแบบแฟชั่นที่มีชื่อเสียงซึ่งเสียชีวิตในเดือนพฤศจิกายน...